TercanGT

7 tekstów – auto­rem jest Ter­can­GT.

Zas­ta­nawiam się, czy to ja "kończę" ze światem, on ze mną, czy on sam ze sobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2018, 10:44

Mo­ja myśl i nic ci do tego. 

myśl • 7 maja 2012, 14:51

Zmien­na twarz ciebie i dwa ty­siące masek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 marca 2012, 14:34

Da­my ra­de - po­wie­dział.
Nic nie zro­bił, przegrał. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 marca 2012, 23:18

Wspom­nienia, to ta­ki nasz jak­by, szósty zmysł.
To cho­ler­stwo tworzą in­ne zmysły.
A po­tem w od­we­cie, jak na cho­ler­stwo przystało.
Zmienia je...
Już nie ma­my dreszczy na całym ciele gdy słyszy­my ciche
"kocham cie".
A sam za­pach per­fum zos­ta­je, oz­na­ka że ktoś był, i wyszedł.
Dzi­siaj, dzięki mo­jemu, no­wemu zmysłowi...
Wiem. By już wam nie zaufać. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 marca 2012, 18:33

Wiesz, cza­sem brak mi słów.
To cza­sem, os­tatnio zdarza się zaw­sze, kiedy tyl­ko ciebie widzę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 lutego 2012, 14:33

Aż strach się bać...
Noc­nej uli­cy w cieniu samotności.
Głuchej ciszy.
I cho­ler­nej pew­ności siebie.
I tej tęskno­ty za tym cze­go się nie poznało.
-Czy można za czymś ta­kim tęsknić? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 lutego 2012, 17:21
TercanGT

" Nadzieja to więzy, które chronią serce przed pęknięciem.Thomas Fuller Przeznaczenie to nie wyroki opatrzności, to nie zwoje zapisane ręką demiurga, to nie fatalizm. Przeznaczenie to nadzieja. Andrzej Sapkowski (ur. 1948) Pani Jeziora Serce niczym klejnot, co szyję jej zdobi, twarde niby diament, jak diament nieczułe, bardziej niźli obsydian ostre, kaleczące. Andrzej Sapkowski (ur. 1948) Saga o wiedźminie Odrzucając Boga, odrzucasz nadzieję. Nadzieję na to, że nie utracisz tego, co zdobędziesz. Nadzieję na to, że gdy przyjdzie dokonać wyboru, dokonasz dobrze, podejmiesz właściwą decyzję i że nie będziesz wówczas bezbronny. Andrzej Sapkowski (ur. 1948) Marzenie o czymś nieprawdopodobnym ma swoją nazwę. Nazywamy je nadzieją. Jostein Gaarder Dziewczyna z pomarańczami"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TercanGT

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

30 kwietnia 2018, 13:42.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zastanawiam się, czy to [...]

21 kwietnia 2018, 10:44TercanGT do­dał no­wy tek­st Zastanawiam się, czy to [...]